چرایی عدم لغو پروازها در روز «پاسخ موشکی ایران به آمریکا»


معاون هماهنگ کننده ستادکل نیروهای مسلح پاسخ می دهد

 ویدیوهای پیشنهادی