آموزش ساخت QT Installer


این ویدیو به آموزش ساخت installer برای پروژه خود در نرم افزار QT می پردازد که باکمک آن میتوانید ، user interface (رابط کاربری) و برنامه ساخته شده خود را با زبانی مثل c++ را بدون نیاز به نصب QT ، در هر گونه سیستم دیگری تنها با یکبار نصب اجرا کنید

 ویدیوهای پیشنهادی