آشنایی با قابلیت مناقصه در سامانه پروژان-2


آموزش ایجاد مناقصه توسط کارفرما در سامانه پروژان -- سامانه هوشمند محصولات و خدمات عمرانی پروژان از تمامی تامین کنندگان و پیمانکاران عمرانی در زمینه های مختلف کاری دعوت به همکاری می نماید. شما می توانید برای خرید ابزار کارگاهی و صنعتی D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C و خرید دریل شارژی به وب سایت پروژان مراجعه فرمایید.

 ویدیوهای پیشنهادی