بازگشتی دوباره به کشور آفریقایی «مالاوی«


گروه iERA سال قبل به یکی از روستا های کشور «مالاوی« در شرق آفریقا سفر کرده بود که در توانسته بودند 5 نفر را مسلمان کنند و در سفر دوباره آنها به آن روستا این بار 86 نفر دیگر مسلمان شدند و این گروه به واسطه کمک های مردمی توانستند برای آنها یک مسجد و یک مکان آموزشی مدرن بسازند

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها

00:14 کوکسا