قاتلین بالفطره:شیر و کفتار


هر دو قاتلانی تیز و دقیق و مادرانی دلسوز و زاده شده برای نبرد هستند و برای شکار به دنیا آمدند و برای کشتن ساخته شدند . شیر ها از قلمرو خود در برابر بیگانگانی مانند شیر های نر غریبه و همچنین دشمن همیشگی خود یعنی کفتار ها دفاع می کنند . شیر ها بطور کاملا غریزی دشمنی بی پایانی با کفتار ها بر سر تصاحب و گرفتن قلمرو دارند .

 ویدیوهای پیشنهادی