مستند 72 جانور خطرناک آسیا قسمت 2


مجموعه مستند 72 جانور خطرناک آسیا یکی از بهترین مستندات در مورد حیوانات آسیا است که به تازگی ساخته شده است.این مجموعه مستند با انتخاب 72 جانور خطرناک از آسیا در کل 12 قسمت دارد، که در هر قسمت 6 تا از جانور های خطرناک را معرفی و یکی را برای رفتن به فینال مسابقات حیوانات خطرناک انتخاب میکند؛ در نهایت فقط 1 جانور لقب خطرناک ترین حیوان آسیا را به خود اختصاص میدهد.(این مجموعه برای اولین بار از شبکه مستند سیما پخش میشود).