بیست و پنجمین سالگرد شهادت امیر سرلشگر منصور ستاری و یاران ایشان


ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان (farhang.isti.ir)

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها