زندگی مرد فرانسوی با 300 نوع خزنده در خانه اش


کلکسیونر فرانسوی و ۴۰۰ خزنده‌اش فیلیپ ژیله، یک خزنده‌شناس آماتور فرانسوی، حدود ۴۰۰ خزنده از گونه‌های مختلف را جمع‌آوری کرده و از آنها نگهداری می‌کند.

 ویدیوهای پیشنهادی