سریعترین قطار ماگلو جهان در ژاپن


سریعترین قطار ماگلو جهان در ژاپن که به دلیل سرعت بسیار بالای ۶۰۳ کیلومتر بر ساعتش، با فاصله کمی از ریل حرکت می کند.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها