سریعترین قطار ماگلو جهان در ژاپن


سریعترین قطار ماگلو جهان در ژاپن که به دلیل سرعت بسیار بالای ۶۰۳ کیلومتر بر ساعتش، با فاصله کمی از ریل حرکت می کند.