سخنرانی استاد رائفی پور - حضرت زینب (س) سردار جنگ نرم - تهران - 1398/10/10


برای دانلود فایل صوتی به لینک زیر مراجعه فرمایید: D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8-%D8%B3-%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-1398-10-10

 ویدیوهای پیشنهادی