پاندا و انسان


"پاندا، گونه‌ای است که بقای آن در خطر انقراض قرار دارد. اما با این حال پانداها از نظر جفت‌گیری چندان فعال نیستند و فقط سالی یک بار، آن هم در مدت ۲۴ تا ۳۶ ساعت به این کار می‌پردازند. در این برنامه با یکی از پانداهای مادر آشنا می‌شویم که شانزده سال دارد و توله‌هایش او را ترک کرده‌اند. این پاندا حالا نشانه‌‌های تمایل به جفت‌گیری از خودش نشان می‌دهد. البته در زمینه‌ی شناخت پانداها هنوز مطالعات زیادی باید انجام شود اما تا به حال با پیشرفت دانش و تکنولوژی، تا حدودی از بروز فاجعه در این رابطه جلوگیری شده است.

 ویدیوهای پیشنهادی