ملکه میمون بابون


ملکه بابون ها یک مستند کاملا خودمانی است از نگاه یک بابون ماده به نام توبو.از لحظه تولد توبو او برای بهترین ها آمااده شده است .در میان بالارده ترین خانواده زاده شده و روزی ملکه خواهد شد.. ولی این مزیت ها نمی تواند از او در مقابل سختی ها و خطر ها حفاظت کند .

 ویدیوهای پیشنهادی