درد شانه چپ و بازو نشان دهنده چه خطرات و بیماری هاییست ؟


اغلب اوقات بروز درد و رنج از نشانه های بارز دوران کهنسالی است. البته باید به این موضوع توجه شود که بروز دردهای ناگهانی و غیر معمول مانند درد شانه چپ و بازو و همچنین کتف چپ ، نشان دهنده شرایط پزشکی یا مشکل خطرناک دیگری است که نیاز به توجه و مراقبت دارد. درد شانه چپ و بازو نشان دهنده چه خطرات و بیماری هاییست ؟ d8%af%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%d9%be-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%88/

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها