استاد خاتمی نژاد -بیراهه ی دین ب دنیا فروشی


منظور حضرت علی (ع)دست مروان دست یهودی است یعنی چه؟ جهت مشاهده نماهنگ های بیشتر به سایت www.asre-zohur.ir مراجعه نمایید.

 ویدیوهای پیشنهادی