تحلیل تکنیکال سهم #شکلر ۲۲ دی ۱۳۹8


در این ویدیو نمودار #شکلر (نیرو کلر) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید.

 ویدیوهای پیشنهادی