پیگیری زمان افتتاح بانک های تخریب شده توسط اغتشاشگران


خبر باغستان : به سراغ رئیس شورای شهر باغستان رفته ایم و پیگیری زمان افتتاح بانک های تخریب شده توسط اغتشاشگران در نصیرآباد و خادم آباد

 ویدیوهای پیشنهادی