بزرگترین و خفن‌ترین شاسی‌بلند! نگاهی به Chevy Suburban مدل 2021


بزرگترین و خفن‌ترین شاسی‌بلند! نگاهی به Chevy Suburban مدل 2021 -- بررسی طراحی داخلی، خارجی و دینامیک رانندگی محصول جدید Chevrolet --- کانال ما

 ویدیوهای پیشنهادی