آذری جهرمی وزیر ارتباطات:


?آذری جهرمی وزیر ارتباطات: ?تا دو سال دیگر گوشی های قسطی تمام ایرانی با قیمت 2.5 میلیون تومان به بازار می آید.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها