انتقاد صریح ده‌نمکی از اظهارات روحانی


انتقاد صریح مسعود ده‌نمکی از اظهارات اخیر روحانی.

 ویدیوهای پیشنهادی