تاهیتی، زیباترین جزیره جهان در اقیانوس آرام - گیتی آرا ایرانیان


جزیره تاهیتی بزرگترین جزیره از مجموعه جزایر پلینزی در اقیانوس آرام است. این جزیره زیبا و شگفت انگیز بر اثر فعالیت های آتش فشان ها بوجود آمده است. این جزیره بیش از هزار کیلومتر مساخت و خدود 200هزار نفر جمعیت دارد. آژانس گردشگری گیتی آرا ایرانیان : Www.gairanian.com

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها