چگونه بر روی یک کلمه کلیدی سئو محلی اجرا کنیم؟


پاسخ به سوال اکانت maysam_ebr : اگر با کمک گوگل ترندز متوجه شویم که در چند شهر سرچ بیشتری دارد، چگونه می توانیم سئو محلی را برای آن عبارت پیاده سازی کنیم؟ به عنوان مثال می توان چند عنوان قرار داد و در آنها اسم شهر و آن کلمه کلیدی را قرار داد؟ یا در توضیحات متا اسم شهرها را آورد؟ در لینک زیر سوالات سئوی خود را بپرسید:

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها