وداع با خالق بهار در خزان


«تورج شعبانخانی» از جمله هنرمندانِ بی ادعا و بی حاشیه ای بود که در طولِ عمرِ هنری خویش، آثارِ ماندگاری بسیاری خلق کرد. بسیاری از این قطعات در حافظه ی موسیقایی این سرزمین برای همیشه باقی خواهد ماند. او در آخرین روزهای پاییز روی در نقاب خاک کشید در حالی که به گفته ی «سیمین غانم» -دختر خاله اش- دل گیری های بسیار از روزگار داشت. «موسیقی ما» فیلمی از مراسمِ وداع با این هنرمند تهیه کرده است که در ادامه می بینید.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها