یک دقیقه انگلیسی با دکتر زبان-فصل 28 -ویدئو شماره 9


اصطلاح at the drop of a hat به معنی بلافاصله - یهو. هر روز یک آموزش یک دقیقه ای از انگلیسی واقعی را در سایت دکتر زبان دنبال کنید! www.drzaban.com

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها