جلسه 72 فیزیک دوازدهم - قوانین حرکت نیوتون 9 و تست ریاضی 84 - مدرس محمد پوررضا


برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید: www.hamyarphysic.ir آموزش مبحث "قوانین حرکت نیوتون9 و تست ریاضی 84" در فیزیک دوازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها

00:16 roza