مرد تر از شهدا، مرد تر از مرد، شهید، Martyr خیلی مرد تر از شهدا


امام خمینی(ره): از ‏فرزندان قرآن محافظت نمایند و به خدمت آنها بشتابند، خدمتهای‏‎ ‎‏انسانی و محترمانه، بازماندگان فرزندان اسلام را چون اطفال خود‏‎ ‎‏بلکه بالاتر بدانند.‏ سرپرستان محترم آنها شرافتمندانه از دین و عظمت خود دفاع‏‎ ‎‏کرده و مردانه جان دادند و نام خود را برای همیشه پایدار گذاشتند‏‎ ‎‏و اسلام و مسلمین را سرافراز نمودند؛ «جزاهم الله عن الاسلام‏‎ ‎‏خیراً». ما باید به جبران خدمت آنها، به بازماندگان و عزیزان آنها‏‎ ‎‏خدمت کنیم؛ خدمتی محترمانه و شرافتمندانه. ملت اسلام‏‎ ‎‏خصوصاً ملت شریف ایران ـ ایّدهم الله تعالی ـ به آسانی می تواند‏‎ ‎‏جبران خساراتی که قابل جبران است بکند و با همت عالی به‏‎ ‎‏زندگی بازماندگان برادران ایمانی خود سر و سامان بدهد و روی‏‎ ‎‏خود را در پیشگاه خدای تعالی و انسانیت سفید کند.‏

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها