در این ویدئو به ٣ نفر اول گفته شده


‏در این ویدئو به ٣ نفر اول گفته شده که با شنیدن صدای زنگ بلند شوند و بنشینند، افراد بعدی از موضوع خبر ندارند!! پ‌ن: داستایفسکی می‌گوید، بهترین تعریف دربارۀ انسان این است، انسان موجودیست که به همه‌چیز عادت می‌کند، اما نپرسید چگونه!

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها