مقابله با آشوب خیابانی و تروریسم خشن


از سال 1990 تا 2016 حملات تروریستی بیشماری در منطقه شمال غربی شین جیانگ در چین رخ داده است. مشابه آن چه در سراسر جهان اتفاق افتاده، تروریسم سبب نابودی زندگی بسیاری از افراد بی گناه در شین جیانگ شده است، این گونه افراط گرایی ها، زندگی مسالمت آمیز ساکنان محلی در منطقه را از بین برده است.

 ویدیوهای پیشنهادی