گذری بر موزه آذربایجان


در این ویدئو بخشی از گنجینه به نمایش در آمده در موزه آذربایجان را تماشا خواهید کرد

 ویدیوهای پیشنهادی