نگارپژوه :: کنترل فازی (کلاس های آموزش خصوصی در مهندسی مکانیک و کنترل)


نگارپژوه مرکز تخصصی شبیه سازی سیستم ها ی مهندسی مکانیک شما مستقیما و بدون واسطه با محقق در ارتباط هستید. آیدی تلگرام :NegarPajoohProject میتوانید سایر ویدیوهای نگار پژوه را در کانال زیر مشاهده نمایید.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها