میکسر پودر یا ریبون بلندر


میکسر پودری مخصوص ترکیب کردن ۲ یا چند نوع پودر با نسبتهای متفاوت ، همگن سازی پودر به صورت دقیق و در حد آزمایشگاهی

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها

00:10 رقس رپ