جزئیاتی تازه از پرونده پولشویی ۵ هزار میلیارد تومانی در گلستان


تاکنون در این پرونده ۹ نفر بازداشت ، ۷۸ نفر ممنوع المعامله و ۱۵۳ نفر ممنوع الخروج هستند. www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :

 ویدیوهای پیشنهادی