بازدید کندو ها و برداشت عسل قسمت 2


آموزش جامع زنبورداری 02128423118 - 09130919446,7,8 سرفصل ها : آموزش نگه داری زنبور عسل در فصل های مختلف و روش تغذیه زنبور در فصل های مختلف آموزش مدیریت شرایط در صورت بروز بیماری های کندو و زنبور عسل بررسی ابزار زنبورداری برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران 118فایل تماس بگیرید www.118File.com

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها