زندگیت را طلاق نده


سلام متأسفانه در جامعه ما و شاید خیلی از جوامع بشری ، معضل طلاق و متارکه ، گریبانگیر اکثر خانواده ها شده است . یکی از مهمترین دلایل این امر این است که ما هرکدام به تنهایی درابتدا زندگی را طلاق میدهیم و بعد دیگران را !!!! وقتی نتوانیم درست زندگی کنیم ، نعمات زندگی ، فرصت های موجود ، تهدیدات واقعی و شرایط استفاده درست از زندگی و عمر را ندانیم ، قطعاً یکی پس از دیگری بهترین های زندگی و عمر را از دست خواهیم داد . سئوال : حال و روز زندگیت چطوره ؟ هنوز طلاقش ندادی ؟ زندگی را میگم !

 ویدیوهای پیشنهادی