فراخوان عمومی انتخاب شهردار شهریار


در جلسه 192 شورای اسلامی شهر شهریار طبق دستور جلسه قرار شد تا افراد واجد شرایط احراز شهردار رزومه های خود را ارسال نمائید . در حاشیه این جلسه بهزاد درخشان رئیس شورای اسلامی شهر شهریار گفت : انتخاب شهردار در تمامی فضای های عمومی و به هر طریق ممکن از طریق رسانه ها اعم از مکتوب و غیر مکتوب اطلاع رسانی خواهد شد . وی افزود : هر شخص واجد شرایط از تاریخ 12 آذر ماه لغایت 17 آذر ماه میتواند رزومه خود را به دبیرخانه شورا تا پایان وقت اداری ساعت 14.30 تحویل نماید .

 ویدیوهای پیشنهادی