شرح کامل ماجرای بنزین و راهکار آن از زبان علی اکبر رائفی پور


در سخنرانی قم - هئیت فاطمیون - 29 آبان ماه 1398 از یارانه بنزین و ظرفیت های آن با خبر شوید. راهکارش هم بشنوید

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها