برگزاری اولین مرحله آزمون تبار


این کلیپ که توسط دبیرستان پسرانه دوره اول واحد 2 در سال تحصیلی 99-98 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.

 ویدیوهای پیشنهادی