صف های طولانی مردم زاهدان برای تهیه کپسول گاز


مردم سیستان و بلوچستان و به ویژه شهرستان زاهدان این روزها در صف های چندساعته در انتظار پر کردن سیلندرهای گاز خانگی انتظار می کشند.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها