آشنایی بانقشه راه دوره های امنیت شبکه SOC (جدید)


آشنایی با نقشه راه امنیت ویژه SOC یا مرکز عملیات امنیت. برای اینکه بتوانید شغل و آینده کاری خود را بهتر انتخاب کرده و با مسیر دوره های امنیت در حوزه مرکز عملیات آشنا شوید، حتما این فیلم را مشاهده نمایید تا بدانید هر یک از دوره های SOC چه ویژگی و نگرشی دارد. برای مشاوره و آموزش دوره های تخصصی با کارشناسان شرکت کاریار ارقام تماس حاصل فرمایید: 021۸۸۶۱۲۹۷۹ - (cdigit.com). کانال تلگرام:

 ویدیوهای پیشنهادی