موتور شویی با دستگاه کارواش بخار فوری صنایع دما بخار مشهد


از بین تمام راه هایی که می توانید موتور خود را تمیز کنید، استفاده از بخار بهترین نتیجه را به شما خواهد داد. بخار در دما و با زاویه مناسب همه آلودگی ها را عمیقاً از تمام سطوح، درز ها و گوشه ها پاک خواهد کرد. همچنین بخار خشک به قطعات حساس موتور مانند سیم کشی الکتریکی و حسگر ها صدمه نمیزند.

 ویدیوهای پیشنهادی