اولین فیلم از عامل آزار کودک کار در استان البرز (2)


صحبت های عامل کودک آزاری که روز گذشته باعث تاثر بسیاری از مردم شد، و نهایتا ساعت 2 بامداد توسط اطلاعات سپاه البرز دستگیر و تحویل مقامات قضایی این شهر شد.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها