بورسا، شهری مدرن و قطب اتومبیل سازی کشور ترکیه - گیتی آرا ایرانیان


بورسا یا بورسه چهارمین شهر بزرک کشور ترکیه است. بورسا شهری صنعتی است و کارخانجات اتومبیلسازی توفاش و اویاک-رنو آنرا به قطب اتومبیلسازی ترکیه تبدیل کرده‌اند. در عین حال به خاطر شمار زیاد پارک و فضای سبز در این شهر، این شهر را گاه یَشیل بورسا (بورسای سبز) نیز می‌نامند. آژانس گردشگری گیتی آرا ایرانیان : Www.gairanian.com

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها