بوسان، شاهرگ تجاری و بازرگانی کشور کره جنوبی - گیتی آرا ایرانیان


کلان‌شهر بوسان یا پوسان یکی از مهم‌ترین و بزرگترین شهرهای کشور کره جنوبی است. این شهر دومین شهر بزرگ کشور کره جنوبی است و حدود 4 میلیون نفر جمعیت دارد. شهر بوسان بزرگترین بندر کشور کره جنوبی می باشد. آژانس گردشگری گیتی آرا ایرانیان : Www.gairanian.com

 ویدیوهای پیشنهادی