آتش زدن مجسمه زلاتان ابراهیموویچ


خرید سهام باشگاه همربی توسط زلاتان ابراهیموویچ، باعث خشم و عصبانیت هواداران مالمو شد. زلاتان کار خود را در فوتبال از باشگاه مالمو آغاز کرده بود و به همین دلیل هواداران این تیم از اینکه او سهام یک باشگاه دیگر سوئدی را خریداری کرده خشمگین شده اند. عصبانیت هواداران مالمو تنها به یک اعتراض ساده ختم می شود. طی روزهای اخیر هواداران این تیم سوئدی مجسمه زلاتان ابراهیموویچ را سوزاندند تا به نوعی خشم خود را از این ستاره ۳۸ ساله نشان داده باشند.

 ویدیوهای پیشنهادی