بند خاکی پارک کوهستانی کلیزه نایین


بند خاکی پارک کوهستانی کلیزه نایین ، محیطی مفرح برای خانواده ها ، این بند خاکی به صورت فصلی و در فصل های پر بارش آبگیری می شود پارک کوهستانی کلیزه در فاصله ۳ کیلومتری از نایین و محمدیه قرار دارد

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها