قهرمانی پرنس آلپ- دور دوم از هفته سوم(پنج شنبه)مسابقات پاییز گنبدکاووس ۱۳۹۸


اسب پرنس آلپ با چابکسواری امیر مختومی توانست در دور دوم از هفته سوم(پنج شنبه)مسابقات پاییز گنبدکاووس98، عنوان قهرمانی را کسب نماید. اسب های آپاچی و یلدرم به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

 ویدیوهای پیشنهادی