سخنرانی استاد رائفی پور - اربعین، تقابل تمدنی با غرب - کربلا - 1398/07/24


مشاهده پست مربوط به این سخنرانی + دانلود فایل صوتی در وبگاه مهدی موعود (عج) D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-1398-07-24

 ویدیوهای پیشنهادی