سخنرانی استاد رائفی پور - چراییِ پشت کردن مردم به امام حسن مجتبی (ع) - تهران - 1398/07/14


برای دانلود فایل صوتی به لینک زیر مراجعه فرمایید: D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D8%B9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-1398-07-14

 ویدیوهای پیشنهادی