کاش ما هم از لحظه بزرگ شدنمون مثل این دختر فیلم داشتیم. خیلی جالبه این کلیپ.


پدری که 20 سال هر هفته از دخترش فیلم گرفته و از لحظه به لحظه بزرگش شدنش کلیپ درست کرده.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها