عبور 3 هزار گوزن از وسط بزرگراهی در سیبری روسیه و ایجاد اختلال در رفت و آمد خودروها


مطالب بیشتر در www.namehnews.com

 ویدیوهای پیشنهادی