انتقاد بهاره رهنما از توهین به الهام چرخنده


بهاره رهنما در گفتگویی از تمام هتک حرمت هایی که به الهام چرخنده وارد شد انتقاد کرد.

 ویدیوهای پیشنهادی